ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟΥΣ ΟΜΙΛΗΤΕΣ

Leonardo Leuci

Co owner of the Jerry Thomas Speakeasy, one of the 50 world best bar for 4 years in a Row and La punta Expendio de Agave the new Agave bar in Rome and creator of Del professore brand. 20 years of bartending all around the world, Caribbean, France, Greece, Turkey, Spain, Marocco and more. His big love is the tropical cocktail culture and of course italian mixing culture history.

Ατζέντα ομιλητή

Exhibition
Ημέρα / Ώρα
Πληροφορίες

Athens Bar Show 2015
04 Νοεμβρίου, 2015
17:30 – 18:30
Amaros vs Bitters: Sipping and talking

Athens Bar Show 2015
04 Νοεμβρίου, 2015
12:40 – 13:20

Athens Bar Show 2014
04 Νοεμβρίου, 2014
13:30 – 14:10

STIRRING UP THE FUTURE OF BARTENDING!