ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟΥΣ ΟΜΙΛΗΤΕΣ

Philip Gillier

Philip Gillier

Ατζέντα ομιλητή

Exhibition
Ημέρα / Ώρα
Πληροφορίες
Athens Bar Show 2017
07 Νοεμβρίου, 2017
13:20 – 13:50

STIRRING UP THE FUTURE OF BARTENDING!