ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟΥΣ ΟΜΙΛΗΤΕΣ

Oliver Kitson

O Oliver Kitson, head distiller του αποστακτηρίου Sipsmith στο Λονδίνο, είναι υπεύθυνος για τον έλεγχο των αποθεμάτων και την αγορά πρώτων υλών, για τη μέγιστη δυνατή χρήση της παραγωγικής ικανότητας των φυτών, τη βελτιστοποίηση της διαδικασίας αυτής, τη δημιουργία νέων προϊόντων για το Quarterly Sipping Service spirit club, αλλά και για κατά παραγγελία gin, όπως το Raffles Hotels' 1915. Aσχολείται επίσης, με την προώθηση brands, τη δημιουργία εξειδικευμένων εργαλείων και τη διδασκαλία που αφορά στο gin και το Sipsmith. 

Sipsmith head distiller Oliver Kitson is responsible for stock control and purchasing of raw ingredients; maximising use of plant capacity, improvement of efficiency and process optimisation; new product development for our Quarterly Sipping Service craft spirit club and bespoke gins for partnerships such as Raffles Hotels' 1915 gin; as well as maintenance of the stills, boiler and other equipment. Kitson is also involved with brand advocacy, developing training tools and teaching others about gin and Sipsmith. 

Ατζέντα ομιλητή

Exhibition
Ημέρα / Ώρα
Πληροφορίες
Athens Bar Show 2016
08 Νοεμβρίου, 2016
16:30 – 17:10

STIRRING UP THE FUTURE OF BARTENDING!