ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟΥΣ ΟΜΙΛΗΤΕΣ

Dean Callan

In a world where a bartender’s success can often be directly related back to their popularity on social media channels and profile building are we rushing to become famous?
In this talk, Dean Callan takes a look back in his 17-year career, the successes and failures as well as the comparison between bartending with and without media exposure. Do we change what we focus on? How does our desire to win competitions or gain exposure effect our guests experience on a day to day basis?

Ατζέντα ομιλητή

Exhibition
Ημέρα / Ώρα
Πληροφορίες
Athens Bar Show 2017
07 Νοεμβρίου, 2017
15:40 – 16:10

STIRRING UP THE FUTURE OF BARTENDING!