ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟΥΣ ΟΜΙΛΗΤΕΣ

Βασίλης Ιορδάνογλου

Βασικός σταθμός της ζωής του ήταν η Bacardi Hellas, όπου ως Υπεύθυνος διαχείρισης 260 σημείων επιτόπιας κατανάλωσης σε διαφορετικούς τομείς κάλυψης της Αττικής, Κυκλάδων και Δωδεκανήσων ανέπτυξε εμπειρία και υψηλές δεξιότητες στο Trade Marketing. Τωρινός επαγγελματικός σταθμός του η εισαγωγική εταιρεία Prodrinks Ltd, αναλαμβάνοντας το τμήμα του Trade Marketing. Μια εταιρία με πολύ δυναμική ταυτότητα και ιδιαίτερες αξίες. 

As a Key Account On Premise and On Trade Representative at Bacardi Hellas, he gained experience and high skills in Trade Marketing field, developing communication and negotiation skills among the company he works for, his associates and their customers. His career’s next step was at Prodrinks Ltd, in which he manages the Trade Marketing Department. In Prodrinks Ltd, they support all the portfolio with care and love. Always with a Strong Teamwork spirit.

STIRRING UP THE FUTURE OF BARTENDING!