ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟΥΣ ΟΜΙΛΗΤΕΣ

Ανέστης Ζαμανόπουλος

Bartender & Bar Manager στο Couleur Locale - Απόφοιτος του WSPC (Professional Awareness in Spirit) - Πιστοποιημένος Επιθεωρητής Ασφάλειας Ποτών και Τροφίμων - Δίπλωμα στην απόσταξη (Institute of Brewing & Distilling, Λονδίνο)

Bartender & Bar Manager at Couleur Locale - Studied at WSPC (Professional Awareness in Spirit) - Certified Beverage and Food Safety Inspector - Diploma in Distillation (Institute of Brewing & Distilling, London) 

Ατζέντα ομιλητή

Exhibition
Ημέρα / Ώρα
Πληροφορίες
Athens Bar Show 2016
08 Νοεμβρίου, 2016
19:30 – 20:10

STIRRING UP THE FUTURE OF BARTENDING!