07 Νοεμβρίου, 2017

  Ώρα
Ομιλητής / Εκδήλωση
Τίτλος
Τοποθεσία
14:10 – 14:40
Κτίριο 7


15:40 – 16:20
Κτίριο 5

15:40 – 16:10
Κτίριο 4
18:20 – 19:00
Κτίριο 7


08 Νοεμβρίου, 2017

  Ώρα
Ομιλητής / Εκδήλωση
Τίτλος
Τοποθεσία15:40 – 16:20
Κτίριο 4


STIRRING UP THE FUTURE OF BARTENDING!