Η Beverage World, ιδρύθηκε το 2005 στοχεύοντας στην επιλεκτική εκπροσώπηση διεθνώς αναγνωρισμένων προϊόντων στην Ελληνική αγορά, τα οποία να προσφέρουν ποιοτικές επιλογές στους καταναλωτές και ταυτόχρονα να προσδίδουν επιχειρηματική αξία στους συνεργάτες μας. 

Αποστολή της είναι να επιτελεί ένα ξεχωριστό και διαφοροποιημένο ρόλο στην ελληνική αγορά, αφενός διαθέτοντας στους καταναλωτές μια πλήρη και διαρκώς εμπλουτισμένη γκάμα μαρκών αλκοολούχων ποτών υψηλής ποιότητας και αφετέρου προφέροντας εξειδικευμένες υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας στους εμπορικούς συνεργάτες της, με κύριο σκοπό το αμοιβαίο όφελος, μέσω της καλύτερης εξυπηρέτησης των αναγκών του καταναλωτή.ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟΥΣ ΕΚΘΕΤΕΣ

STIRRING UP THE FUTURE OF BARTENDING!