07 Νοεμβρίου, 2017

  Ώρα
Ομιλητής / Εκδήλωση
Τίτλος
Τοποθεσία
11:00 – 19:00
Κτίριο 6 | Building 6

08 Νοεμβρίου, 2017

  Ώρα
Ομιλητής / Εκδήλωση
Τίτλος
Τοποθεσία
11:00 – 19:00
Κτίριο 6 | Building 6

STIRRING UP THE FUTURE OF BARTENDING!